Logo
image bg

Astitwa

2020
 • 1     Kantipur (Instrumental)
 • 2     Samaj
 • 3     Astitwa
  Lyrics
  Astitwa
  [Intro]
  उड्न देउ मलाई, छुन देउ आकाश
  मनमा छ इच्छा धेरै गर्न देउ पुरा
  
  [Verse 1]
  मानिसहरु बाध्यतामा हार्दैछन धेरै यहाँ
  भोको पेट र खालि हातहरु बढ्दैछ कराउँदैछ
  कराउँदैछ, कराउँदैछ
  
  [Chorus]
  मलाई जिउन देउ, मलाई हास्न देउ
  मलाई बाच्न देउ, मलाई, मलाई
  मलाई जिउन देउ, मलाई हास्न देउ
  मलाई बाच्न देउ, मलाई, मलाई
  
  [Instrumental]
  
  [Verse 2]
  संघर्ष कति धेरै यहाँ?
  लक्ष्य भने अधुरो
  अध्यरोमा अलमलिएको
  हाम्रो अस्तित्व
  अस्तित्व, अस्तित्व
  
  [Outro]
  मलाई जीवन देउ, मलाई आशा देउ
  मलाई हास्न देउ, मलाई, मलाई
  मलाई जीवन देउ, मलाई आशा देउ
  मलाई हास्न देउ, मलाई, मलाई
  मलाई जिउन देउ, मलाई हास्न देउ
  मलाई हास्न देउ, मलाई बाचन देउ
 • 4     Pratibimba
 • 5     Rukh
 • 6     Timro Nau
 • 7     Ke Tero Ke Mero
 • 8     Rajneeti

Astitwa is one of the album that got into hit after 7 albums. Cobweb, making a history in Rock and Roll music industry in Nepal with popular songs such as Astitwa, Rajneeti, and Ke Tero K Mero.

Find us on:
Image button Image button Image button
Mercedes Benz Maryo Ni Maryo Rajneeti